Setanta Sport Evraziya - Astra Frequency
Setanta Sport Evraziya - Astra Frequency

11973 V

DVB-S2 8PSK 
27500 5/6

Setanta Sport Evraziya +
12207 V
DVB-S2 8PSK
27500 5/6
Astra 31E


Previous Post Next Post